יום שישי, 25 בדצמבר 2015

מילולי GMATמספר נתונים חשובים על מילולי GMAT בבחינה – בפרק ארבעים ואחת שאלות ומוקצבות לכם שבעים וחמש דקות על מנת לפתור אותן; - הפרק המילולי הוא הפרק האחרון במבחן מילולי GMAT; - בפרק שלושה סוגים של שאלות: שאלות הגיון, שאלות תיקון משפטים ושאלות הבנת הנקרא. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין חמש תשובות אפשריות; הציון הממוצע בפרק המילולי הוא עשרים ושמונה; הציונים בפרק נעים בין 0 ל- 60, אך בפועל הציון המרבי הוא שישים ואחת.
סוגי שאלות במבחן מילולי GMAT:
במבחן מילולי GMAT יש שלושה סוגי שאלות כדלקמן:
* שאלות הגיון – הן מציגות טיעון לוגי ויכולות לבקש לחזק או להחליש אותו, לזהות מה הן ההנחות הסמויות עליהן הוא נשען, למצוא בו פגמים. בשאלות הללו עשוי להיות במורכבות הטיעון ובזיהוי המבנה הלוגי שלו.

* שאלות תיקון משפטים – יכולים לתת לכם משפט שחלקו או כולו מסומן בקו. בחלק המסומן בקו יכולה להיות טעות סגנונית או דקדוקית. עליכם לבחור את התשובה שתיצור את המשפט המיטבי ביותר, דהיינו המשפט הכי הגיוני וברור וללא טעויות דקדוקיות. בשאלות מהסגנון הזה אתם נדרשים לידע דקדוקי גבוה , אבל חשוב גם לדעת מה המבחן בודק ואיך כדאי לענות עליהן במהירות ובביטחון.

* שאלות הבנת הנקרא – הן מתייחסות לקטעי קריאה מתחום מדעים או מדעי החברה. השאלות הללו יכולות לשאול אתכם מה הנושא המרכזי של הקטע הנבחר, מה ניתן להסיק לגבי פרט מסוים ומה נטען לגבי פרט מסוים. הקושי בשאלות אלו הוא להתמודד בזמן קצר עם קטעים מרובי מלל בשפה גבוהה מאוד. בחלק זה חשוב מאוד לפתח שיטות עבודה שיסייעו להתמצא בקטע הנוכחי שנתנו לכם, לסכם אותו ולאתר בו מידע חשוב.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה