יום שבת, 3 בדצמבר 2016

עוני מהו עוני?

ניתן להגדיר עוני כמצב שבו אדם, או קבוצת אנשים, אינם מסוגלים להשיג את המשאבים הנדרשים כדי לקיים את עצמם. העוני כתופעה נודע עוד משחר ההיסטוריה. בכל הדתות ובכל התרבויות ישנה התייחסות נרחבת לנושא העוני, וכיצד יש להתייחס לעניים בחברה.

סוגי עוני

מקובל להבחין בין עוני מוחלט ועוני יחסי, כאשר הראשון הוא מצב שבו העדר המשאבים מגיע עד כדי מצב של קושי קיומי ברמה הבסיסית ביותר, ואילו השני הינו מצב יחסי לסביבה שבה מתגורר העני, ורמת החיים שהוא מצליח להשיג נופלת בהרבה מרמת החיים המקובלת בסביבתו.


העוני כנתון סטטיסטי

כמעט בכל המדינות המפותחות נושא העוני הוא נושא למדידה סטטיסטית, ומדינות נוקטות שיטות ואמצעים שונים כדי להלחם בעוני ולהביאו לרמה הנמוכה ביותר האפשרית. שהרי ככל שרמת העוני גבוהה יותר, כך יפחת חוסנה החברתי והכלכלי של המדינה.
הנתון הסטטיסטי המקובל ביותר בנוגע לעוני הוא המושג שנקרא ״קו העוני״.
זהו מדד חברתי-כלכלי, המושפע מרמת ההכנסה של פרט או משפחה, ונועד למתוח מעין קו דמיוני בין אוכלוסיה שנמצאת מתחתיו ונחשבת ״עניה״, ובין אוכלוסיה הנמצאת מעליו, ונחשבת כ״לא עניה״

מדינות רווחה

בקרב המדינות המפותחות ישנן כאלה המנהיגות מדיניות רווחה שמטרתה, בין היתר, לחלק את המשאבים בצורה  שתסייע בידי אלה המשתייכים למה שמכונה ״השכבות החלשות״, דהיינו האוכלוסיה הנמצאת ״מתחת לקו העוני״ ולהבטיח לה רמת מחיה סבירה. במסגרת זו ניתנים לאוכלוסיות הזכאיות מענקים שונים, הבטחת הכנסה, קצבאות למיניהן, וכד׳.
רוב מוחלט של עניי העולם כיום מתגורר באזורים כפריים שאוכלוסייתם אינה משכילה, כאשר עיקר התעסוקה היא בחקלאות, ויותר ממחצית העניים הינם מתחת לגיל 18.
דו״ח עדכני של ה-OECD מלמד שכ-21% מהישראלים נמצאים מתחת לקו העוני, יותר מאשר מדינות כמו מקסיקו, טורקיה וצ׳ילה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה