יום שלישי, 12 באפריל 2016

לימודים עבור מבחן gmat

מבחן gmat הוא בחינת הכניסה לתואר שני במנהל עסקים. קרוב לאלפיים בתי ספר למנהל עסקים ברחבי העולם ובהם בתי ספר רבים לניהול במדינת ישראל, דורשים את מבחן gmat, דורשים את תנאי הקבלה שלהם כחלק מתנאי הקבלה לתואר שני במנהל עסקים. מבחן gmat נערך אך ורק בשפה האנגלית, באמצעות מחשב בלבד. הבחינה הזאת בוחנת את היכולת שלכם לפתור במהירות בעיות מתמטיות, להפעיל יכולות של חשיבה וניתוח ההכרחיים בלימודי תואר שני במנהל עסקים, להבין טקסטים אקדמיים באנגלית . כדי להצליח במבחן ה- GMAT לא צריך כלל וכלל ידע מוקדם בתחום של מנהל עסקים או כלכלה. הבחינה לא בודקת את היעד הספציפי שלכם בתחומים אלה, אלא את המיומנויות האקדמיות שלכם הכלליות. הציון הסופי של מבחן GMAT מורכב משקלול של כמה גורמים - * מספר התשובות הנכונות שלכם; * מספר השאלות עליהן עניתם; * באיזו מהירות עניתם על השאלות.ציוני מבחן gmat
סקלת הציונים – בפרקים המילולי וכן הכמותי הציונים נעים בין אפס לשישים בכל פרק. אחוז הנבחנים אשר מוציאים מתחת ל- תשע  ומעל ל- ארבעים וארבעה בפרק המילולי או מתחת ל- שבעה ומעל ל- חמישים בפרק הכמותי הינו נמוך מאוד. ציוני הפרקים ניתנים בנפרד, וכן משוקללים לציון כולל שנע בין מאתיים ל- שמונה מאות.  כ- שישים וחמישה אחוזים מן הנבחנים מקבלים ציון שנע בין ארבע מאות לשש מאות.
ציון פרק הכתיבה – ניתן באופן נפרד ולא משפיע על ציוני הפרקים האחרים. קביעת ציון הכתיבה נעשית כך – שתי מערכות בדיקה ממוחשבות מעבדות את מטלות הכתיבה שהכנתם ומעניקות להם ציונים. המערכות מסוגלות להעריך מבנים לשוניים, תחביר ואוצר מלים. כל מטלת כתיבה מקבלת ציון בטווח בין אפס ל- שש, במרווחים של חצי נקודה. ציוני שני הקטעים משוקללים לציון כולל אחד על אותה סקלה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה