יום שבת, 3 בספטמבר 2016

הלוואות בשוק האפורהלוואות בשוק האפור מתבצעות ללא פיקוח המדינה ובצורה בלתי חוקית
הלוואות בשוק האפור הינו שם כולל לכלל ההלוואות אשר ניתנות על ידי אנשים פרטיים או גופים אשר לא נמצאים תחת פיקוח המדינה. גופים כגון הבנקים או חברות האשראי הינם גופים אשר נמצאים תחת פיקוח מתמיד של המדינה בנוגע לפעולות המתבצעות בהם, בניהן גם מתן הלוואות, כך שגופים אלו כפופים לחוקי המדינה וצריכים לפעול במסגרת החוק. הלוואות חוקיות אלו מבטיחות שהאינטרס הכלכלי של מקבל ההלוואה ישמר, וכי זכויותיו לא יפגעו בעת קבלת ההלוואה או החזרתה.
חברות רשמיות דורשות מלקוחותיהם לעמוד בתנאי סף לשם קבלת הלוואה
היות וחברות האשראי והבנקים מעוניינות בשמירה על האינטרס הכלכלי שלהן, הן מציבות תנאי סף ללקוחותיהם אשר נועדו לוודא כי הכסף יוחזר להם. תנאים אלו נועדו לבחון את כושר החזר ההלוואה של הלקוח, ולרוב יכללו המצאת ערבים להלוואה, העברת משכורת חודשית בגובה מסוים, ביצוע פעולות בכרטיס אשראי בהיקף מסוים, אי חבויות קודמות ועוד. אנשים אשר אינם עומדים בתנאים אלו, לא יוכלו לקבל הלוואות מגופים מבוקרים, ויאלצו לפנות לקבלת הלוואות בשוק האפור לשם פתירת מצוקתם הכלכלית.

אי הבקרה על הלוואות בשוק האפור יוצרת בעיות חמורות וקשות
היות ואין בקרה על הלוואות בשוק האפור, נותן ההלוואה יכול לשנות את תנאיה בכל עת לפי ראות עיניו, כך שהוא יכול לקצר את זמן החזר ההלוואה, להעלות את הריבית ועוד. פעולות אלו גורמות בדרך כלל למקבל ההלוואה להיכנס לחובות עמוקים אף יותר, מהם קשה ביותר לצאת, כאשר הוא ללא אפשרות לפנות לגורמים מדיניים לשם קבלת סיוע בשל אי חוקיות הדבר. נותני הלוואות בשוק האפור אינם מהססים לרוב להשתמש בכוח לשם קבלת כספם, ולכן הלוואות אלו מלוות בסיכון גדול ביותר ולא כדאי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה